Метод набризкування

1000.00 грн. кв.м

Ціна з ПДВ

Компанія “Центр трубоізоляция” є єдиним виробничим майданчиком в Україні по нанесенню зовнішнього бетонного покриття, що обважнює і захисного, із застосуванням передової технології нанесення методом набризгу на поверхню сталевих труб діаметром від 159 до 1420 мм

Уточнить наличие
  • Надійність в усьому

    Замовники впевнені як в нашому обладнанні, так і в нашій організації.

  • Замовники в центрі уваги

    Наші рішення і послуги адаптовані під вимоги замовників, запити та потреби яких є основою цих рішень.

  • Новітні технології

    Завдяки постійній розробці нової продукції, процесів і технологій замовникам надаються тільки кращі рішення.


Магістральні трубопроводи – це стратегічні об’єкти, надійність і безпека функціонування яких є першим завданням при їх експлуатації. Особливо це стосується підводних частин трубопроводів, ушкодження яких можуть привести до катастрофічних наслідків. Тому украй важливо правильно вибрати покриття, що забезпечують надійне баластування і захист від механічних ушкоджень. Які покриття сьогодні пропонують  виробники?

Компанія “Центр трубоізоляция” є єдиним виробничим майданчиком в Україні по нанесенню зовнішнього бетонного покриття, що обважнює і захисного, із застосуванням передової технології нанесення методом набризгу на поверхню сталевих труб діаметром від 159 до 1420 мм

Продукція, що випускається, пройшла увесь спектр кваліфікаційних випробувань і сертифікована провідними міжнародними і українськими суспільствами.

Основною функцією покриття, що наноситься, є надійне баластування і захист трубопроводів від механічних ушкоджень, а також агресивної дії зовнішніх середовищ. Підприємство відрізняє високий рівень механізації і автоматизації виробничих процесів, а застосування автоматизованої системи прослеживаемости дозволяє здійснювати контроль і управління технологічним процесом в режимі реального часу, що дає можливість оцінювати хід технологічного процесу в цілому.

Аналіз відказів

Спорудження трубопроводів в складних умовах – надзвичайно важке завдання. До складних умов відносяться і агресивні типи грунтів, що призводять до корозії, і прокладення в гірській місцевості, де може статися механічне ушкодження зовнішньої поверхні трубопроводу скельними грунтами, і будівництво підводних переходів, розрідження грунту зворотної засипки з виникненням значних підйомних сил, що виштовхують трубопровід з проектної відмітки, дія гідродинамічний навантаження від гідродинамічний процес при шторм, вітровий, приливний і інший течія, лобовий опір потік, при розмиття і виникнення підйомний сила, призводить до зростання вигинистий напруга в стінка труба, здатний привів до серйозний дефект, відмова і аварія.

До складних умов слід віднести і будівництво в північній геокріологічній зоні: в результаті процесів, що протікають у багаторічномерзлих породах, трубопровід зміщується з проектних відміток, труба може оголитися, що тягне її ушкодження. Будівництво трубопроводів в природоохоронних зонах і на ділянках ненормативного зближення з об’єктами інфраструктури зв’язано зі значними грошовими витратами на компенсуючі заходи по відвертанню аварій і результатів їх наслідків. Велика увага до захисних функцій бетонного покриття має бути приділена при морському прокладенні трубопроводів.

Шанхайський науково-технологічний університет так ранжирує причини аварій сталевих морських трубопроводів :

– постановка судів на якір – 21 %;

– зовнішня дія тралів і судноплавства – 30 %;

– корозія – 26 %;

– структурні дефекти – 7 %;

– матеріал – 6 %;

– стихійне лихо – 5 %;

– будівництво (1 %), обслуговування (1 %), людський чинник (1 %), операційний збій (1 %), інші причини (1 %) – 5 %.

Т.о., найбільше число аварій на лінійній частині магістральних трубопроводів відбувалося унаслідок механічних дій, а також внаслідок корозії, що свідчить про необхідність пред’явлення особливих вимог до прочностным властивостей бетонних покриттів і їх стійкості до зовнішніх дій.

Захист трубопроводів

Аналіз причин аварій в якості основного завдання виявляє необхідність забезпечення захисту трубопроводу від зовнішніх механічних дій. Захист може бути забезпечений за рахунок суцільного обетонирования, заглиблення в траншею, засипки або укладання захисних конструкцій. Найбільш прогресивним методом захисту, що значною мірою знижує ризик неякісного виконання СМР, являється будівництво трубопроводів з суцільним бетонуванням.

Набризг-бетон (торкрет) – бетон, нанесений на поверхню під тиском, з утворенням ущільненого шару, властивості якого відрізняються від властивостей звичайного бетону. В порівнянні із звичайним бетоном торкрет має підвищену механічну міцність, морозостійкість, водонепроникність, краще зчеплення з поверхнею оброблюваної конструкції.

Нанесення бетонного покриття на виробничому майданчику компанії робиться методом набризгування, на установці по нанесенню покриттів, спроектованою і виготовленою нашим підприємством устаткування для зовнішніх баластних/захисних покриттів. Однорідність суміші забезпечується системою контролю і управління дозуванням матеріалів, процесом перемішування матеріалу, нанесення бетонного покриття.

До переваг методу набризгування можна віднести:

– при виробництві бетонного покриття застосовується наджорстка бетонна суміш з незмінним, визначеним, низьким водоцементним відношенням, що сприяє швидкому набору проектної міцності. Також може проводитися тепловолога обробка бетону в автоматизованих (SCADA системи) пропарювальних камерах, що дозволяють досягати проектної міцності на першу добу затвердіння. Міцність бетонного покриття у віці 1 – 2 діб складає не менше 50 МПа (при нормованій не менше 40 МПа на 28 діб);

– використанні для тепловловологої обробки цементи I- й групи, портландцементы на низкоалюминатных клінкерах дозволяють отримувати покриття з міцністю в 28-добовому віці на 10 – 15 % що перевищує міцність бетону природного тверднення;

– висока відпускна міцність покриття на стискування, в порівнянні з іншими способами нанесення баластних/захисних покриттів. У загальному випадку міцність покриття у віці 5 – 7 сут досягає 70 МПа. Стабільність результатів випробувань по усьому масиву покриття, що наноситься;

– висока ущільненість покриття, що забезпечується методом нанесення, дозволяє отримувати бетон без відсутності пор, що гарантує його високу механічну
міцність, сплошность, однорідність, а також підвищену трещиностойкость. Окрім контролю міцності покриття по усьому масиву, якість покриття гарантується комплексом стендових випробувань, при постановці продукції на виробництво.

Підвищення надійності

Однією з головних причин відмови сталевих трубопроводів є їх зовнішня корозія. Проникнення агресивного середовища в масив бетонного покриття і дію перепадів температур призводять до зниження його міцності. У разі, коли покриття піддається дії морської води, агресивне середовище класифікується по дії солей. При дії поперемінного заморожування і відтавання агресивне середовище класифікується по водонасиченню. При дії хімічних агентів з грунту, грунтових вод, корозійне середовище класифікується по присутності агресивних агентів.

У світовій практиці, а також в тому, що діє в якості державного стандарту ГОСТ встановлюються вимоги до бетонів і залізобетонних конструкцій залежно від класів середовищ експлуатації. Облік цих вимог забезпечує термін експлуатації труб не менше 50 років.

Заходи по забезпеченню корозійної стійкості зовнішніх бетонних покриттів, що наносяться методом набризгу на виробничому майданчику компанії, відповідно до ГОСТ 31384-2008:

– дозволені види і марки (класи) складових бетону. Усі заповнювачі, використовувані для виробництва покриттів, мають відповідні висновки про придатність до застосування і стійкості (інертності) до дії агресивних середовищ. Ці висновки видаються після проведення широкого спектру випробувань заповнювачів в акредитованих сторонніх зарубіжних і вітчизняних лабораторіях;

– максимально допустима величина водоцементного відношення. Незмінне, визначене, низьке водоцементне відношення (У/Ц). У загальному випадку цей параметр для набризгу-бетона значно менше 0,4 (У/Ц < 0,4);

– мінімальний необхідний зміст цементу у бетоні. Зміст цементу у бетонному покритті ≥ 400 кг/м3;

– відсутність повітря всередені. В результаті нанесення набрызг-бетона на поверхню труби під значним тиском утворюється ущільнений шар покриття;

– використання цементів високих марок. При виробництві бетонного покриття застосовуються портландцементи не нижче ЦЕМI 52.5h (СЕМ I 52.5n);

– спеціальні способи укладання і ущільнення бетонних покриттів (набризгування, торкретування). Висока ущільненість покриття дозволяє отримувати бетон зі зниженою проникністю і, як наслідок, високою корозійною стійкістю покриття до дії агресивних середовищ і дії довкілля (сульфатостійкість, водонепроникність, морозостійкість і так далі);

– використовується портландцемент без мінеральних добавок при виробництві має унікальний мінералогічний і хімічний склад (масова доля лужних оксидів – не більше 0,6 %) і відноситься до цементів I- ї групи, портландцементы на низькоалюминатных клінкерах. А за деякими своїми властивостями наближається до спеціальних цементів: C3S – 63,5 %; С3А – 6,5 %; С3А + С4AF – 17,6 %; Al2O3 – 4,8 %; MgO – 2,5 %. Нормований мінералогічний і хімічний склад цементу дозволяє забезпечити підвищену сульфатостійкість, корозієстійкість (як самого бетону, так і армуючих елементів), морозостійкість і трещіностійкість бетонного покриття;

– загальна кількість хімічних добавок при їх застосуванні для приготування бетону не повинна складати більше 5 % маси цементу. При виробництві бетонних покриттів добавки не застосовуються, оскільки відсутні надійні підтвердження забезпечення довговічності бетону при їх застосуванні. Як видно з приведеного опису, що наноситься методом набризгу бетонне баластне/захисне покриття повністю відповідає вимогам ГОСТ 31384-2008, що повністю забезпечує його довговічність і надійність при застосуванні що випускаються компанією бетонованих труб.

Сфера застосування

Вироблені компанією захисні покриття мають широку сферу застосування при різних способах прокладення трубопроводів :

– безтраншейне прокладення по керованій траєкторії змінного радіусу з торцевим додатком зусилля протягання (наприклад, горизонтально-спрямоване буріння);

– безтраншейне прокладення по керованій траєкторії змінного радіусу з бічним додатком зусилля протягання (наприклад, Direct Pipe);

– безтраншейне прямолінійне прокладення з торцевим додатком зусилля продавлювання (наприклад, прокол, продавлювання, горизонтальне буріння, микротоннелирование);

– безтраншейне прямолінійне прокладення або криволінійне прокладення з постійним радіусом траєкторії при бічному додатку зусилля продавлювання (метод кривих);

– траншейне прокладення укладанням з бровки траншеї, вантові і балочні переходи;

– траншейне прокладення протяганням по дну траншеї.

Крім того, використання труб із захисним покриттям має наступні переваги:

– унеможливлення ушкодження антикорозійного покриття на етапах транспортування, будівельних або ремонтних робіт і експлуатації газопроводів за рахунок захисного бетонного покриття труб, що забезпечує збільшення терміну служби об’єкту;

– підвищена механічна міцність покриття, армованого просторовим арматурним каркасом і/або сталевою сіткою, дозволить мінімізувати риски ушкодження трубопроводу при будівництві і експлуатації, а також дозволить у разі виникнення ЧС (аварій) значно понизити результати їх наслідків.

– при будівництві переходів трубопроводів способом похило-спрямованого буріння, при прокладенні свердловини в складних геологічних умовах для збереження ізоляційного покриття трубопровідного батога можуть застосовуватися труби із захисним покриттям, що дозволяє відмовитися від застосування дорогого кожуха із сталевих труб, а також понизити витрати на проведення бурових робіт (зниження діаметру ствола свердловини);

– широкий діапазон щільності захисних покриттів дозволяє проводити баластування при прокладенні інженерних комунікацій методом горизонтально спрямованого буріння. Що знаходиться в заповненому розчином буровому каналі порожнистий трубопровід може спливати і притискатися до стінок ствола свердловини, збільшуючи тертя при простяганні. При значній протяжності горизонтальної ділянки свердловини, для зменшення величини плавучості трубопроводу і зниження тягових зусиль, слід передбачати баластування і захист трубопроводу;

– застосування труб із захисним покриттям на ділянках трубопроводів, оснащених баластуючими облаштуваннями охоплюючого, кільцевого і інших типів, дозволяє здійснювати монтаж засобів баластування/захисту (СБ) безпосередньо на покриття, без використання засобів захисту трубопроводу (зниження трудовитрат на монтаж СБ, витрат на закупівлю засобів захисту). При застосуванні труб із зовнішнім захисним покриттям збільшується баластуюча здатність трубопроводу (за рахунок ваги покриття), що дозволяє збільшити крок між СБ і, як наслідок, понизити їх кількість або повністю від них відмовитися.

Труби з баластним бетонним покриттям можуть бути успішно застосовані для будівництва, ремонту і реконструкції підводних переходів трубопроводів, переходів через болота, укладання на ділянках місцевості, що обводнюють, і морських ділянках для забезпечення стійкість проектного просторового положення трубопроводу і його захисту від зовнішніх дій.